• Ви знаходитесь тут:

  • НОВИНИ
  • ЗВІТ КЕРІВНИКА

ЗВІТ
директора ЗДО №28 загального розвитку
Ужгородської міської ради Закарпатської області
Горняк Я.П.
за 2019-2020 навчальний рік

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

1. Загальні відомості про ЗДО №28

Заклад дошкільної освіти №28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області. Організаційно-правова форма – комунальний заклад. Засновником закладу освіти є Ужгородська міська рада.

Юридична адреса дошкільного закладу: 88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Добролюбова, 4а; тел.: (0312) 64-10-37;

e-mail:zdo28uzhgorod@gmail.com; сайт: http://dnz28.edukit.uz.ua.

1. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.
Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.
Діє заклад з 1974 р., розрахований на 6 груп.
У 2019-2020 н.р. формування груп відбувалося за одновіковими ознаками – всього 146 дітей.
Дошкільний заклад працює з 07.00 – до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним перебуванням дітей.
2.Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації освітнього процесу у навчальному закладі.
Колектив закладу дошкільної освіти №28 у 2019-2020 навчальному році плідно працював над вирішенням таких завдань:

- створення належних умов для отримання дітьми якісної дошкільної освіти через активне залучення дошкільників до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої;

- продовжувати забезпечувати результативність та якість праці педагогів, направленої на реалізацію програмових завдань, застосування інноваційних методів та особистісно орієнтованого, гуманістичного, компетентнісного, інтегрованого підходів у всіх видах діяльності дітей;

- здійснювати поглиблену роботу з розвитку в дошкільників патріотизму та позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з народними та календарними святами.

- залучати до партнерської взаємодії членів родини з педагогічним колективом у проведенні туристичних походів, екскурсій, свят, розваг.

З метою ефективного вирішення цих завдань було сплановано відповідну методичну роботу. Метою методичної роботи ЗДО №28 було підвищувати рівень професійної компетентності педагогів щодо завдань і напрямів національно-патріотичного виховання дошкільників; продовжувати формувати вміння застосовувати одержану інформацію в педагогічній діяльності; розширити знання педагогів про національні свята, традиції.

Адже успіх педагогічної діяльності сьогодні визначається не тільки й не стільки ступенем професійної підготовки педагога, рівнем знань, скільки бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні знання та відшліфовувати практичні вміння, тобто постійно підвищувати рівень професійної компетентності, формувати свою педагогічну позицію.
Протягом 2019-2020 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, практикуми, інструктивно-методичні наради при директору, оперативні методичні наради, взаємовідвідування відкритих занять, співбесіди та консультації з педагогами.

Протягом 2019-2020 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні теми:
1. Тематично-настановча «На порозі нового 2019/2020 навчального року» (протокол № 1 від 30 серпня 2019 р.).
2. Тематична «Патріотичне виховання дошкільників в умовах розвитку української державності» (протокол № 2 від 23 грудня 2019 р.).
3. Тематична «Збереження та зміцнення здоров’я, безпека життєдіяльності дитини» (протокол № 3 від 23 березня 2020 р.).
4. Підсумкова педрада «Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності колективу ДНЗ» (протокол № 4 від 25 травня 2020 р.).
Виконання рішень педрад сприяло удосконаленню освітнього процесу та розвитку творчої активності, підвищенню професійної майстерності педагогів.

Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до освітної програми «Українське дошкілля».
Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу (протокол № 1 від 30 серпня 2019 р.).
Учасниками освітнього процесу ЗДО є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки та особи, які їх заміняють. Основною формою організаційної роботи освітньої діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних розділів програми. У закладі освіти вихователі використовують індивідуальні та групові форми організації занять, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові. Тривалість занять: для дітей молодшого дошкільного віку 15-20 хвилин; для дітей старшого віку – 25-30 хвилин.
Організація життєдіяльності дітей у ЗДО включає в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

З нагоди відзначення Дня Соборності України 22.01.2020 року були проведені заходи з вихованцями та розміщені інформаційні матеріали в куточки для батьків. З метою національно-патріотичного виховання дошкільників з дітьми старшого дошкільного віку проведено тематичне заняття «День Соборності України».
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», розпорядження Ужгородського міського голови 12.03.2020 №143 «Про введення обмежувальних протиепідемічних заходів з попередження занесення та розповсюдження коронавірусної інфекції на території м. Ужгород», відповідно до рішення обласної протиепідемічної комісії Закарпатської облдержадміністрації 11.03.2020, листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 №1/9-154, наказу управління освіти Ужгородської міської ради 12.03.2020 №75 «Про введення обмежувальних протиепідемічних заходів з розповсюдження корона вірусної інфекції», наказу директора ЗДО №28 12.03.2020 №21-од «Про введення обмежувальних протиепідемічних заходів з розповсюдження коронавірусної інфекції в ЗДО № 28 освітній процес у закладі дошкільної освіти був тимчасово призупинений та запроваджено гнучкий режим роботи працівників закладу відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359. У зв’язку з оголошенням на території України надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року, терміни якого можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020р. №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» (зі змінами від 26.03.2020 №458), Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню й поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) від 17.03.2020 № 530, спільного листа МОН, ЦК Профспілки працівників освіти і науки № 1/9-162, № 02-5/202 від 17.03.20 року, листа Мінсоцполітики від 04.10.2013 № 179/06/186-13 з метою запобігання поширення вірусу та наказом директора ЗДО №6 «Сонечко» від 26.03.2020 № 12-а/г «Про запровадження дистанційної роботи на час карантину» педагогічні працівники:
• організовували та проводили освітній процес за допомогою дистанційних технологій;
• складали плани дистанційної роботи, готували матеріали щодо роботи з батьками (презентації, рекомендації щодо організації розпорядку дня дитини та організації освітньої діяльності).
Інструментами спілкування при дистанційному навчанні стали електронна пошта, чат, соціальні мережі Viber, Facebook. Найпоширенішою практикою стало:
- створення в соціальній мережі Viber групи для батьків;
- групи ЗДО №28 у соціальній мережі Facebook;
- надання рекомендацій щодо здійснення освітньої роботи за окремими темами (фото-, аудіо-, відео-, письмово тощо) та отримання фотозвітів;
- надсилання посилань на сторінки з розвиваючими завданнями, аудиоказками, піснями, поробками, фізичними вправами в мережі Інтернет;
- надсилання відео-роликів за темами занять;
- надання батькам порад, пам’яток, правил тощо;
- он-лайн спілкування з дітьми.
Освітню роботу в умовах дистанційного навчання здійснювали не лише вихователі. До цієї роботи долучилася практичний психолог Губаль С.В. За вказаними посиланнями можна прослідкувати виконану педагогами роботу:

3.Вжиті керівником заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО.

ЗДО №28 розміщується у двоповерховій будівлі, побудованій за типовим проектом, музична зала використовується поліфункціонально для проведення музичних та фізкультурних занять.

Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:
- засновника – Ужгородської міської ради;
- державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють.

У період з 02.01.2020 до 30.06.2020 року на фінансування ЗДО№28 витрачено:
Оплата праці:
Заробітна плата 1729748,5
нарахування на заробітну плату 395973,8
Оплата енергоносіїв :
водопостачання 7702,9
електроенергія 74309
дрова 184950
Харчування 77267
Оплата послуг, крім комунальних:
дезстанція (дератизація) 8157
дезстанція (визначення яєць та личинок гельмінтів в піску ) 2549
дезстанція (визнач. температури та рівня освітлюваності) 1260,14
телекомунікаційні послуги 2652
обслуговування програми "Зарплата" 500
обслуговування охоронної сигналізації 1980
поточний ремонт кабінетів 14167
Вивіз сміття 4952
Матеріальні витрати:
канцтовари 1200
електронні ключі 2040
будівельні матеріали для поточного ремонту 2246+2016+1190,22
миючі засоби 4400+1052
охоронна сигналізація 6000
безконтактні термометри 10800
медикаменти 2000

господарські товари 1893+2880

лампи в музичну залу 2780

дезинфікуючі засоби 600+1334+1117

ліжка 3-х ярусні 10 шт. 48500

пральна машина 5798
ВСЬОГО2604014,56
Багато проблем ми вирішуємо, але є проекти з великими фінансовими затратами: капітальний ремонт харчоблоку, заміна огорожі, про що мною, керівником закладу, буде подано бюджетний запит на 2021 рік.

4.Вжиті заходи щодо забезпечення закладу дошкільної освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
Штатним розписом ЗДО№28 передбачено 18 одиниць педагогічних посад, з них: директор – 1; вихователь-методист – 1; вихователів – 12; музичний керівник – 1; інструктор з фізкультури – 1; практичний психолог – 1; керівник гуртка – 1.
У 2019-2020 н.р. вакантними є посади: інструктора з фізкультури – 1.

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників:

- за освітою

вища – 14 педагогів;

молодший спеціаліст – 2 педагога;

бакалавр – 2 педагога.

- за результатами атестації

ВЗП – 2 педагога;

спеціаліст – 7 педагогів;

I категорія – 3 педагога;

вища категорія – 2 педагога.

педагогічне звання:

"вихователь-методист" – 1 педагог

"старший вихователь" – 1 педагог

Як керівник, я переймаюсь проблемою забезпечення дошкільного закладу кваліфікованими педкадрами.

Атестація, яку кожний педагог проходить кожні 5 років, є важливим стимулом підвищення якості роботи, що у свою чергу, безперечно покращує результативність освітнього процесу.

5.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров`я дітей та працівників.

5.1.Забезпечення організації харчування.
Організація харчування дітей в дошкільному закладі здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. №298/227 із змінами, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів.
У ЗДО організовано чотириразовий режим харчування. Усього харчувалося 146 дітей.
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України 22.11.04р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» зі змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів 26.06.2007р. №873, Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних закладах, затвердженого накозом МОН України №667 від 21.11.2002р. із змінами, рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 27.12.2017р. №411 «Про зміну грошової норми харчування у ДНЗ та дошкільних групах НВК міста»,наказу управління освіти Ужгородської міської ради №316 від 29.12.2017 року "Про забезпечення харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних групах НВК" встановлено оплату за харчування вихованців ЗДО з розрахунку 43 (сорок три) гривні в день з розподілом оплати: 50% сплачують батьки (21,50 грн.), 50% ((21,50 грн.) з міського бюджету.
Протягом 2019-2020 н.р. продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог та бюджетних призначень, доведених на рік.
Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок бюджетних коштів. З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена Управлінням Держпродспоживслужби в м.Ужгороді та затверджена керівником дошкільного закладу. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається примірне двотижневе перспективне меню із зазначенням їх щоденної енергетичної цінності.
Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2019 року було складено соціальний паспорт вихованців закладу та відповідно до чинного законодавства для 16 багатодітних сімей було встановлено знижку на 50% від плати за харчування дітей; звільнено від плати за харчування 15 сімей учасників АТО; 2 сім`ї, які мають дітей-інвалідів. В ЗДО проводилася санітарно-просвітницька робота серед персоналу, батьків з питань організації раціонального харчування; заслуховувались питання з організації харчування на загальних батьківських зборах, на нарадах при директорові та на засіданнях педагогічних рад. Щомісячно відбувається аналіз виконання норм харчування, проводиться контроль за дотримання посадових обов’язків сестрою медичною, кухарями та комірником.
5.2. Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу

У дошкільному закладі медичне обслуговування дітей проводиться сестрою медичною Лемак Т.І.

В закладі облаштований медичний кабінет, який оснащений лікарськими засобами і виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги, а також медичним обладнанням, а саме: столи письмовий та медичний, стільці, кушетка, шафа канцелярська, ваги медичні, ростомір, бактерицидна лампа.
Медичне обслуговування дітей включає в себе надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків.
Сестра медична:
- щодня оглядає дітей, які відвідують дошкільний заклад;
- проводить антропометрію, термометрію;
- надає долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травм;
- здійснює забір матеріалу для лабораторних досліджень;
- проводить ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостерігає за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим;
- слідкує за дотриманням плану щеплення дітей;
- організовує проведення поточної дезінфекції.
Проводиться моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги. Керівник закладу та сестра медична постійно контролюють дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарного стану.
Адміністрацією ЗДО організовано медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей з метою сприяння оптимізації рухової активності, забезпечення ефективного розв'язання завдань фізичного розвитку та оздоровлення дітей і тісної співпраці педагогів і медичної сестри, а також визначення результату педагогічного впливу на фізичний розвиток дітей.

Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також є: перебування матері у відпустці по догляду за дитиною, навчання батьків.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.
Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати відповідно до листів непрацездатності.
Усім працівникам закладу надається щорічна відпустка. Згідно з Колективним договором певним категоріям працівників надаються додаткові оплачувані відпустки. Педагогічним і медичним працівникам надається матеріальна допомога на оздоровлення, згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

5.3. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки. Обладнання, яке не відповідає вимогам, вилучається для ремонту чи списується.
Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх виборних органів і представників.
Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму базується на основі вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпечної поведінки в життєвому середовищі.
Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей, план дій персоналу на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, Тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО.
Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

5.4. Стан дитячого травматизму.

Випадків виробничого та дитячого травматизму за звітний період зареєстровано не було.

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.
Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, батьками. Вважаю, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи закладу дошкільної освіти, і керівник та працівники підзвітні, насамперед, саме їм.

До складу органів самоуправління дошкільного закладу входять:
• Рада ЗДО;
• Виборчий орган первинної профспілкової організації;
• Батьківські комітети груп;
• Педагогічна рада;
• Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Засідання Ради закладу проводились регулярно.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.
Висловлюю подяку всім, хто причетний до організації освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню підростаючого покоління.

02.07.2020

Директор Я.П. Горняк

Кiлькiсть переглядiв: 1612